Werkgevers / diensten

Casemanagement: in samenwerking met een geregistreerde bedrijfsarts, kan Solloesion casemanagement invullen. Dit kan gaan van het registreren van verzuim tot en met het indienen van een re-integratiedossier voor de WIA aanvraag en uitstroombegeleiding.

Het adviseren van bedrijven over de ontwikkeling van verzuimbeleid. Solloesion kan adviseren over de keuze van een nieuwe arbodienst en/of een advies geven over het voeren van een eigen regiemodel.

Arbeidsdeskundige re-integratie onderzoeken: In deze onderzoeken wordt op zoek gegaan naar de arbeidsmogelijkheden bij de eigen werkgever en/of elders op de arbeidsmarkt. De verplichtingen die werkgever en werknemer hebben in het kader van de wetgeving worden in het onderzoek meegenomen.

Second opinion opdrachten: Indien een verzuimtraject verzandt, kan Solloesion de werkgever helpen het traject weer vlot te trekken.

Werkplek onderzoeken: op ergonomisch vlak analyseren van de werkplek.

Bemiddeling: Solloesion heeft ervaring met conflictsituaties en kan dienen als breekijzer tussen twee (of meer) partijen. Indien noodzakelijk wordt er een geregistreerde mediation ingezet. 

 Casemanagement - advies Wet Verbetering Poortwachter – verzuimbeleid -

re-integratie - coaching