Arbeidsdeskundig advies voor verzuimvraagstukken en re-integratie

Home

Solloesion geeft arbeidsdeskundige adviezen aan bedrijven om het ziekteverzuim te verkorten of te verminderen.

Verzuim is een grote kostenpost en vraagt veel tijd van de leidinggevenden. Solloesion helpt bedrijven op een praktische manier om het ziekteverzuim te reduceren. Maatwerk is hierbij leidend. Het doel hierbij is dat bedrijven duurzaam in staat zijn de eigen regie over het ziekteverzuim te voeren al dan niet in samenwerking met de juiste professionals.

Solloesion zorgt dat zowel juridisch als praktisch wordt voldaan aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt.

De missie van Solloesion is het optimaal in beweging brengen van mensen en organisaties waarbij de visie is dat werken over het algemeen goed is voor de gezondheid van mensen. Het geeft structuur aan de dag en zorgt voor maatschappelijke betrokkenheid. 

Solloesion gaat uit van een dosis gezond verstand, gecombineerd met vakinhoudelijke kennis over wet- en regelgeving op het vlak van het ziekteverzuim. Solloesion staat voor een heldere, praktische, no-nonsense aanpak en komt alleen met oplossingen die in de praktijk haalbaar zijn.

snel, simpel & met een dosis gezond verstand

ook voor complexe verzuim- en re-integratie vraagstukken